Akademiyada o'qish uchun hujjat topshirish

# Abituriyent kodi Abituriyent turi Til bo'yicha natijasi Yozma ish natijasi Suhbat natijasi Umumiy to'plangan ball
1 2000160 Ichki nomzod 0 0 0 0
2 Ichki nomzod 0 0 0 0
3 Ichki nomzod 0 0 0 0
4 2000165 Tashqi nomzod 0 0 0 0
5 2000166 Ichki nomzod 0 0 0 0
6 Ichki nomzod 0 0 0 0
7 Ichki nomzod 0 0 0 0
8 Ichki nomzod 0 0 0 0
9 Ichki nomzod 0 0 0 0
10 Ichki nomzod 0 0 0 0
11 Ichki nomzod 0 0 0 0
12 Ichki nomzod 0 0 0 0
13 Ichki nomzod 0 0 0 0
14 2100175 Ichki nomzod 0 0 0 0
15 Ichki nomzod 0 0 0 0
16 Ichki nomzod 0 0 0 0
17 Ichki nomzod 0 0 0 0
18 Ichki nomzod 0 0 0 0
19 Ichki nomzod 0 0 0 0
20 Ichki nomzod 0 0 0 0