Ўзбекистон Республикаси
Бош прокуратураси Академияси

Илмий семинар

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси ҳузуридаги юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) илмий даражасини берувчи DSc.30.05.2018.Yu.67.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар

ТАРКИБИ

 “12.00.07 – Суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини ташкил этиш. Адвокатура”, 12.00.09 – Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси ҳамда “12.00.12 – Коррупция муаммолари (юридик фанлар бўйича))” ихтисослиги бўйича

 Ихтисослиги (юридик фанлар)

Т/р

‎‏Фамилияси,

исми, отасининг исми

‎‏Ихтисослик шифри

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони

1.

Рахимов Фахри Хайдарович

(раис)

 

12.00.07

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси катта ўқитувчиси, ю.ф.д., доцент

2.

Файзиев Шохруд Фармонович

(раис ўринбосари)

12.00.09

Миллий гвардия Ҳарбий-техник институти Соҳавий-ҳуқуқий фанлар кафедраси ўқитувчиси, ю.ф.д., доцент

3.

Хожиев Эркин Туйғунович

(илмий семинар котиби)

12.00.12

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академиясининг Судларда прокурор ваколатини таъминлаш кафедраси доценти, ю.ф.н., доцент

4.

Астанов Истам Рустамович

 

12.00.09

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академиясининг ўқитувчиси, ю.ф.д., доцент

5.

Арипов Дилшод Уринбаевич

12.00.07

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги  Судьялар олий мактаби бошлиғининг ўринбосари, ю.ф.н.

6.

Мустафаев Шухрат Бўриевич

12.00.07

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси бошқарма бошлиғи, ю.ф.н.

7.

Каримов Вахобжон

12.00.09

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси ўқитувчиси, ю.ф.д., доцент

8.

Саидгазиева Нилуфар Шерзодовна

12.00.12

Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди эксперт-мутахассиси, ю.ф.д., доцент

9.

Миракулов Мирафзал Миродилович

12.00.12

Миллий гвардия Ҳарбий-техник институти бошлиғининг ўқув ишлари бўйича биринчи ўринбосари, ю.ф.д., доцент

               

Олий аттестация комиссияси Эксперт кенгаши аъзолари

10.

Палванов Марат Биембетович

12.00.07

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси бўлим бошлиғи, ю.ф.н., доцент

11.

Тўхташева Умида Абиловна

12.00.09

ТДЮУ кафедра мудири, ю.ф.н., профессор

12.

Исмаилов Баходир Исламович

12.00.12

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академияси

Коррупцияга қарши курашиш илмий-таълим маркази бошлиғи, ю.ф.д., доцент

13.

Абдураҳмонхўжаев Жамолиддин Хусанхон ўғли

12.00.07

ТДЮУ Илмий тадқиқотларни мувофиқлаштириш ва илмий-педагогик кадрларни тайёрлаш бўлими бошлиғи, ю.ф.ф.д. (PhD)

14.

Зокиров Бахтиёр Эргашевич

12.00.09

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси кафедра бошлиғи,

ю.ф.н., доцент