Ўзбекистон Республикаси
Бош прокуратураси Академияси

Илмий кенгаш

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.25.01 рақамли Илмий кенгаш таркиби

“12.00.07 – Суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолия-тини ташкил этиш. Адвокатура”, “12.00.09 – Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси” ҳамда “12.00.12 – Коррупция муаммолари (юридик фанлар)”  ихтисослиги бўйича

Ихтисослиги (юридик фанлар).

 

Т/р

‎‏Фамилияси, исми, отасининг исми

‎‏Туғилган йили

‎‏Ихтисослик шифри

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони

1.

Пулатов Бахтиёр Ҳалилович (раис)

10.11.1947

12.00.07

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академиясининг Қонунчилик ижроси устидан назоратни ташкил этиш кафедраси профессори, ю.ф.д., профессор

2.

Миразов Даврон Мирагзамович (раис ўринбосари)

09.07.1975

12.00.09

Миллий гвардия Ҳарбий-техник институти кафедра бошлиғи, ю.ф.д., профессор

3.

Каримов Хуршид Акромович (илмий котиб)

06.04.1985

12.00.12

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академияси Жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликлар профи-лактикаси тўғрисидаги қонунлар ижроси устидан назорат кафедраси бошлиғи, ю.ф.ф.д. (PhD)

4.

Астанов Истам Рустамович

 

01.11.1983

12.00.09

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси Жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликлар профи-лактикаси тўғрисидаги қонунлар ижроси устидан назорат кафедраси доценти, ю.ф.д., доцент

5.

Коленко Евгений Вячеславович

 

21.02.1977

12.00.12

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси бошлиғи

6.

Каримов Вахобжон

25.12.1954

12.00.09

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси Иқтисодий жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашишни ташкил этиш кафедраси доценти, ю.ф.д., доцент

7.

Тиллабаев Мирзатилла Алишерович

10.12.1976

12.00.12

Ўзбекистон Республикаси Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий маркази директорининг биринчи ўринбосари, ю.ф.д., доцент

8.

Мирзаев Азиз Алишерович

20.12.1976

12.00.07

Ўзбекистон Республикаси Олий суди раисининг ёрдамчиси, ю.ф.д.

9.

Отажонов Аброржон Анварович

28.03.1979

12.00.07

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази бошлиғининг биринчи ўринбосари, ю.ф.д., профессор

10.

Рахимов Фахри Хайдарович

 

25.03.1953

12.00.07

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси Прокурорлик фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш кафедраси доценти, ю.ф.д., доцент

11.

Ахраров Бахром Жаббарович

26.03.1956

12.00.12

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази Давлат ва қурилиш кафедраси профессори, ю.ф.д.

12.

Исмоилов Баходир Исламович

31.10.1965

12.00.12

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси Коррупцияга қарши курашиш илмий-таълим маркази бошлиғи, ю.ф.д., доцент

13.

Саломов Бахром Саломович

22.05.1955

12.00.07

“Санкталекс” адвокатлик фирмаси адвокати, ю.ф.д., профессор

14.

 

 

Маликова Гулчехра Рихсихўжаевна

08.06.1974

12.00.12

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси Прокурорлик фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш кафедраси доценти, ю.ф.д., доцент

15.

 

 

Раджапова Мухтарам Зиядуллаевна

17.06.1960

12.00.07

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академиясининг Судларда прокурор ваколатини таъминлаш кафедраси бошлиғи

16.

Шодиев Ғулом Махамматович

08.12.1980

12.00.09

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академияси Жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликлар профи-лактикаси тўғрисидаги қонунлар ижроси устидан назорат кафедраси ўқитувчиси

17.

Раджапов Бахтиёр Алмахматович

27.01.1982

12.00.09

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси кафедра ўқитувчиси, ю.ф.д.

18

Чиниев Дилшод Абдимуминович

03.04.1976

12.00.07

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академиясининг Ҳуқуқий муаммоларни илмий-амалий ва инновацион тадқиқ қилиш ҳамда илмий ходимларни тайёрлаш маркази катта прокурори, ю.ф.д.